طراحی لوگو و بنر

خدمات گرافیکی فراشبکه نوین:

لوگو یک آرم یا نشانه ی گرافیکی می باشد که می تواند به صورت علامت، سمبل، نوشتار و یا ترکیبی از آنها طراحی شود. لوگو به وسیله ی شرکت های تجاری، سازمان ها یا افراد استفاده می شود تا از این طریق انواع خدمات، اهداف، شغل و محصولشان را سریعتر به مخاطب معرفی کنند.

لوگو چیزی شبیه یک امضاء یا نشانه ای برای وجود یا حضور شخص یا موسسه یا سازمانی است که آرم متعلق به آن است، می باشد. آرم ها در هر مکانی که حضور آن موسسه یا شخص یا رویداد صاحب آرم در آن وجود دارد ثبت می گردد و نشان دهنده ی رد برجای مانده از او در آنجا است. طراحی لوگو شرکت شما معرف شخصیت و اعتبارتان می باشد.

لوگو می تواند ترکیبی از حروف، نشانه ها و نماد (Icon) باشد. لوگو چهره و مشخصه ی یک برند می باشد که باعث افزایش اعتبار آن شرکت است. بنابراین طراحی لوگوی زیبا و کارآمد اهمیت به سزایی در محبوبیت یک برند در نظر مخاطبان دارد.

لوگو را می توان بر پایه ی استفاده از عناصری همچون نوشتار، شکل و آیکن و ترکیب آنها طراحی نمود. لوگو در حالت کلی به سه گروه کلی زیر تقسیم می شود:

1- استفاده از تصاویر (نماد ها یا همان آیکون ها، سمبل ها، پیکتوگرام ها و … )

2- استفاده از نوشتار (مونوگرام، لوگوتایپ. وردمارک، تایپ بیس و … )

3- ترکیب نوشتار و تصویر (لوگوهای ترکیبی)

درخواست خدمات گرافیکی دارم!