تعرفه های برندسازی فراشبکه نوین

مرحله 1 از 5

20%
  • مرحله اول) پیش نیاز های اولیه برند سازی

    شما برای ایجاد یک برند حرفه ای و استفاده از خدمات وب سایت فراشبکه نوین در زمینه برندسازی بایستی تمامی پیش نیازها را داشته باشید.
    بدون شک ذهنیت کاربران برای لوگو چیزی نیست که از آن به سادگی رد شد، بنابراین از خدمات فراشبکه نوین در این زمینه می توانید استفاده نمایید.
    برای تبلیغات حرفه ای شما بایستی در تمامی فضای مجازی فعالیت و حتما باید اکانت های متفاوتی در شبکه های مختلف داشته باشید.
  • مطمئنا با وجود شبکه های مجازی ولی همچنان پیامک در رتبه ی اول تبلیغات می باشد و فراشبکه نوین با پنل های حرفه ای بر اساس حالات مختلف برای شما تبلیغات پیامکی را انجام خواهد داد.